Palvelut

Foodknow on kumppanisi kun  haluat kehittää toimintojasi. Olen koonnut esimerkkejä projektistamme


 

Ongelmasta mahdollisuudeksi

Hyvä esimerkki uudesta ajattelusta kehittämistoimissa tulee Namibiasta.  Akasiapensas on vuosien mittaan kasvanut Namibian maatalouden todelliseksi ongelmaksi.  Se on piikikäs ja erittäin sitkeä kasvi, joka peittää kasvavan osan Namibian maaperästä ja hankaloittaa merkittävästi lihakarjan kasvatusta.  Voisimmeko kääntää ongelman mahdollisuudeksi?  Tähän päätelmään olemme päätyneet yhdessä namibialaisten ja suomalaisten asiantuntijoiden kanssa.  Olemme parhaillaan käynnistämässä tähän liittyvää laajaa kehittämisohjelmaa Namibiassa.   Tavoitteemme on fraktioida akasia rehu- ja energiajakeisiin ja kehittää rehujakeesta sellaista karjanrehua, jonka avulla naudat menestyvät pitkän kuivan kauden yli.  Onnistuminen parantaa merkittävästi Namibian rehuomavaraisuutta.  Onnistumisen eväät

 • hyvä tutkimus- ja kehittämisverkosto
 • suomalaiset ennakkoluulottomat kone- ja laitevalmistajat
 • kansainvälinen rahoitusjärjestelmä jossa UNIDO keskeisessä roolissa
 • FoodKnown osaaminen projektin suunnittelussa, toteutuksessa ja verkoston kokoamisessa


 

Kasvua kansainvälistymisestä

Suomalaisen ruokaketjun yritysten todellinen kasvu voi perustua vain kansainvälistymiseen ja vientiin.  Kiina on tällä hetkellä yksi keskeisistä viennin mahdollisuuksista.  FoodKnow on rakentanut kumppaninsa Semat groupin kanssa toimivan ja turvallisen reitin Kiinan markkinoille.  Onnistumisen eväät

 • suomalaisosaajat sekä Suomen että Kiinan päässä
 • erinomaiset kontaktit suuriin kiinalaisiin ostajiin ja logistiikkaan
 • mahdollisuus käytännössä testata tuotteita Kiinassa sekä kuluttajilla että HoReCa-toimijoilla ja siten varmistaa, että tuotteet sopivat Kiinan markkinoille
 • erinomaiset suhteet suomalaisiin ja kiinalaisiin viranomaistoimijoihin
 • FoodKnown osaaminen projektin suunnittelussa, rahoituksen hakemisessa ja yhteyksien rakentamisessa


 

Kasvua verkostojen avulla

Yhteistyön kehittäminen on monelle ruokaketjun yrityksille yhtä aikaa suuri mahdollisuus ja haaste.  Miten rakentaa yhteistyötä siten, että saavutetaan avoin ja tuloksellinen kehittyminen?  FoodKnow on koonnut suomalaisyritysten ryhmän jalostamaan suomalaisista raaka-aineista uusia tuotteita yhteistyössä siten, että uudet tuotteet tulevat tarjoamaan mahdollisuuden sekä suomalaisille kuluttajille että koko raaka-aineketjulle.  Kehittämisprojekti on parhaillaan vahvassa testaamisen vaiheessa.  Myös kansainvälistä markkinointia pohditaan jo nyt.  Onnistumisen eväät:

 • hyvä taustaselvitys ao tuoteryhmän tuotteista, kuluttajien odotuksista ja kysynnästä
 • tutkimusosaamisen hyödyntäminen
 • kokeiluihin tarvittavan kone- ja laitekannan löytäminen
 • uuden raaka-aineen hyödyntäminen tuotekehityksessä
 • FoodKnown osaaminen projektin suunnittelussa, yhteistyöverkoston kokoamisessa, projektin ohjaamisessa ja rahoitusneuvotteluissa 


 

Näkökulmia suunnitteluun

Ruokaketjun yritykset toimivat usein erittäin tiiviin ja täystyöllistetyn organisaation voimalla.  Uusien asioiden pohdinta on monesti haaste varsinkin, kun mietitään aivan uusia tuotteita ja näkökulmia.  Ulkopuoliset silmät katsovat asioita eri tavalla ja tuovat pohdintaan positiivisen kriittisen näkökulman, joka yhdistettynä yrityksen omaan vahvaan osaamiseen voi avata aivan uusia kehittymisen polkuja.  FoodKnow oli vuonna 2016 mukana kaikkiaan viiden projektin sisällön suunnittelussa ja rahoitusmahdollisuuksien selvittelyssä.  Jokainen näistä suunnitelmista päättyi Tekes-rahoitteisen projektin käynnistymiseen.  Onnistumisen eväät:

 • hyvä, avoin ja  kriittinen projektisuunnittelu
 • oikeat kumppanit yritys- ja tutkimussektoreilta
 • rahoitusinstrumenttien tuntemus
 • FoodKnown osaaminen projektisuunnittelussa, verkostoissa ja rahoitusselvityksissä ja vakuuttavuus projektinhallinnassa


 

Patentoinnin mahdollisuudet

Tässä kehittämisen eväitä ruokaketjun organisaatioille.  Kehittäminen vaatii myös kehittymistä ja FoodKnow kehittää luonnollisesti itseään.  Paras esimerkki tästä lienee ennakkoluuloton kehittämistoiminta sekä tutkimussektorin että asiakasyrityksen kanssa.  Tämän hienona tuloksena on syntynyt yhteinen patenttihakemus ruokaketjun sivuvirtojen jalostamiseksi.  Yksikään meistä ei olisi kyennyt tähän yksin mutta yhdessä teimme tämän.   Odotamme tulosten realisoitumista pian.  Onnistumisen eväät:

 • avoin keskustelu kumppaneiden kanssa ja haasteiden tunnistaminen
 • alustavien kokeiden tekeminen haasteiden muuttamiseksi mahdollisuuksiksi
 • oikean tutkimusosaamisen tunnistaminen
 • FoodKnown osaaminen projektin suunnittelussa, rahoituksen hakemisessa ja projektin hallinnassa